Eerste kennismaking

De Nicolaasschool is een katholieke basisschool in Zandvoort-Noord. Het is een school waar veel aandacht is voor structuur binnen een kindvriendelijke en veilige omgeving. De school is gevestigd in het multifunctionele gebouw “de Golf”, waar drie basisscholen, twee peuterspeelzalen, voor- en naschoolse opvang en het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) gehuisvest zijn.
 
Wij noemen ons “de andere school”, omdat wij alle net even ander doen dan veel andere scholen.
Onderwijs op eigen wijze…..
Lees meer...
 

Compleet beeld 

Neemt u voor meer informatie over onze school eens een kijkje op de website van Scholen op de kaart. Hier krijgt u een compleet beeld van onze school. Klik op bovenstaande afbeelding voor het schoolprofiel.Ouders in de school

Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen beter presteren als hun ouders zich betrokken voelen bij de school. Wij proberen daarom nadrukkelijk om de samenwerking tussen school en thuis te optimaliseren. Binnen onze school zijn drie verschillende oudergroepen actief.
Lees meer...

Unitonderwijs

De organisatie van ons onderwijs verschilt van die van reguliere basisscholen. We noemen dit unit-onderwijs.

Wij maken onderscheid tussen: 

  • mentorgroepen
  • jaargroepen
  • instructiegroepen
  • verwerkingsgroepen
  • projectgroepen
     

De school is verdeeld in unit 1 en unit 2. Iedere unit bestaat uit twee of meer mentorgroepen. Een mentorgroep bestaat uit een of twee jaargroepen.
Lees meer...


 

Zorg en begeleiding

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school. Juf Ellen Corbière is onze intern begeleider en zij is werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
 
Zij ondersteunt de leerkrachten in het signaleren en analyseren van onderwijsproblemen en biedt hulp bij het handelen in de klas.
Lees meer...


 

Testimonials

Drie ouderparen vertellen over hun ervaringen met onze school
Lees meer...
 

 

Kern-, wereld- en talententijd

Wij werken volgens een vast rooster:
De ochtenden zijn voor kerntijd. Dit zijn de vakken
rekenen - taal - begrijpend lezen - technisch lezen en spelling.
De leerlingen hebben afwisselend instructie- en verwerkings-momenten in hun eigen jaargroep.
De kernvakken Engels, schrijven, godsdienst/SEO en verkeer geven wij aan het begin van de middag.
Drie van de vier middagen vullen wij vervolgens met wereldtijd.
Lees meer...


 

ICT en multimedia

Op onze school werken wij vanaf groep vier met Snappet, connected learning.
Dit houdt in dat ieder kind een eigen tablet of chromebook heeft, waarop hij de verwerking van de lesstof maakt.
Het sterke punt van Snappet is dat het programma automatisch het niveau van de leerling opslaat en de opgaven daarop aanpast.
Lees meer...


 

Vakantierooster en contact

Klik hier voor het vakantierooster.

Contactgegevens:
Dr J.P. Thijsseweg 24 
2041BM Zandvoort 
tel. nr.  023 5740090 
e-mail: directie.nicolaas@jl.nu