"Onze kernwaarden zijn onze eigen drie R-en: ruimte, ritme, regie"

EERSTE KENNISMAKING

 

De Nicolaasschool is een katholieke basisschool in Zandvoort-Noord. Het is een school waar veel aandacht is voor structuur binnen een kindvriendelijke en veilige omgeving. Wij noemen ons “de andere school”, omdat wij alles net even anders doen dan veel andere scholen. Onderwijs op eigen wijze. 
Lees meer...

WERKEN AAN DE BASIS


Lezen, taal, schrijven, rekenen en op een fijne manier met elkaar omgaan. Wij vinden dat zelfs in deze moderne tijd nog steeds de basis van een goede schooltijd. Daarom besteden we ruimschoots aandacht aan die belangrijke vakken en is er veel oog voor een prettige omgang met elkaar. 

 

KERN-, WERELD- & TALENTENTIJD


Wij werken volgens een vast rooster: De ochtenden zijn voor kerntijd. Dit zijn de vakken rekenen - taal - begrijpend lezen - technisch lezen en spelling. De kernvakken Engels, schrijven, godsdienst/SEO en verkeer geven wij aan het begin van de middag. Drie van de vier middagen vullen wij vervolgens met wereldtijd. 
Lees meer...

ZORG & BEGELEIDING

 

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school. Juf Ellen Corbière is onze intern begeleider en zij is werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. 
Lees meer...
 

ICT & MULTIMEDIA

 

Op onze school werken wij vanaf groep zes met Snappet, connected learning. Dit houdt in dat ieder kind een eigen chromebook heeft, waarop hij/zij de verwerking van de lesstof maakt. 
Lees meer...

OUDERS IN DE SCHOOL


Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen beter presteren als hun ouders zich betrokken voelen bij de school. Wij proberen daarom nadrukkelijk om de samenwerking tussen school en thuis te optimaliseren.
Lees meer...

COMPLEET BEELD

 

Neemt u voor meer informatie over onze school eens een kijkje op de website van Scholen op de kaart. Hier krijgt u een compleet beeld van onze school.
Klik hier voor het schoolprofiel.

TESTIMONIALS

 

Diverse ouderparen vertellen over hun ervaringen met onze school. Bent u benieuwd wat zij van de Nicolaasschool vinden?
Lees meer...