Tussenschoolse Opvang


Wij werken op onze school samen met peuterspeelzaal 't Opstapje.

http://www.peuterspeelzaal-opstapje.nl

De tussenschoolse opvang wordt in de Nicolaasschool geregeld door peuterspeelzaal 't Opstapje gevestigd in de Nicolaasschool.
Madelon van de Vossen en Leonie de Boer van peuterspeelzaal 't Opstapje zijn met hulp van een aantal overblijfouders, die allemaal in het bezit zijn van een VOG, verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang.

De prijzen voor de tussenschoolse opvang zijn:

         € 45,00 voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) per jaar.

         € 60,00 voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) per jaar.

Dit bedrag dient voor aanvang van het schooljaar overgemaakt of contant betaald te worden aan peuterspeelzaal 't Opstapje.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf brood en drinken meenemen voor de overblijf, natuurlijk is fruit een goede aanvulling op de lunch.
De kinderen eten in de klas met een overblijfouder of de juf, daarna spelen de kinderen nog een kwartier buiten met een overblijfouder of de juf.
Tijdens de overblijf gelden dezelfde regels als tijdens schooltijd.
Groep 1 t/m 4 heeft pauze van 12.00 tot 12.30 uur.
Groep 5 t/m 8 heeft pauze van 12.30 tot 13.00 uur.