Verzuim en Verlof


Zolang uw kind nog 4 jaar oud is, hoeft zij of hij nog niet verplicht naar school. Toch vinden wij het prettig als u van tevoren meldt als u uw kind thuis houdt. Zodra uw kind 5 jaar oud is, valt het onder de leerplicht en is dus wettelijk verplicht naar school te gaan. Omdat het voor sommige kinderen toch wel wat veel is, mag een kind van 5 jaar 10 uur per week zonder toestemming van de schoolleiding, maar na overleg met de leerkracht, thuisblijven. U mag deze uren niet opsparen voor bijvoorbeeld een vakantie. 

Als uw kind 6 jaar geworden is, kan het geen gebruik meer maken van deze regeling. 

Het uitgangspunt is dat iedere leerling vanaf 5 jaar aanwezig is tijdens de bekende schooltijden. Als uw kind niet op school kan zijn, melden de ouders/verzorgers vóór 8.30 uur de afwezigheid van hun kind, met opgaaf van de reden van het verzuim. Bij verzuim langer dan 3 dagen neemt de school contact op met de ouders/verzorgers. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie verplicht dit te melden aan de ambtenaar van leerplichtzaken op het gemeentehuis. Dit kan een boete tot gevolg hebben. 

We verwachten van ouders dat afspraken voor doktersbezoek en dergelijke zo veel mogelijk buiten de schooltijden plannen.

 

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om extra verlof aan te vragen. U vraagt dit verlof tijdig aan bij de directeur, tenminste 8 weken voor de startdatum van het verlofverzoek. Hierover leest u meer op www.jl.nu/ouders (verlof en leerplichtl). Hier vindt u meer informatie over de omstandigheden waaronder u verlof kunt aanvragen voor uw kind(eren) en een formulier om extra verlof aan te vragen. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij de directeur.