Ouders in de school

 
Onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen beter presteren als hun ouders zich betrokken voelen bij de school. Wij proberen daarom nadrukkelijk om de samenwerking tussen school en thuis te optimaliseren. Binnen onze school zijn drie verschillende oudergroepen actief:

  1. de oudervereniging organiseert diverse leuke activiteiten en feesten door het jaar heen

  2. de medezeggenschapsraad denkt en praat mee over beleidszaken op school

  3. het ouderpanel wisselt over diverse onderwerpen van gedachten met de directeur en een teamlid

Daarnaast vinden wij het fijn als ouders regelmatig naar school komen om te horen en te zien waar hun kinderen mee bezig zijn.
 
Om de samenwerking tussen school en thuis te optimaliseren, hebben wij een ouder-school-overeenkomst opgesteld. Hierin staat omschreven wat ouders van de school mogen verwachten en wat wij als school van de ouders verwachten.
Wij hechten veel waarde aan transparantie.
De ouder-school-overeenkomst vindt u hier.