Eerste kennismaking

De Nicolaasschool is een katholieke basisschool in Zandvoort-Noord. Het is een school waar veel aandacht is voor structuur binnen een kindvriendelijke en veilige omgeving. De school is gevestigd in het multifunctionele gebouw “de Golf”, waar drie basisscholen, twee peuterspeelzalen, voor- en naschoolse opvang en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gehuisvest zijn. 

Wij noemen onszelf “de andere school”, omdat wij alles net even anders doen dan veel andere scholen.
Onderwijs op eigen wijze…..

 

Visie

Samen begeleiden wij alle leerlingen binnen hun eigen vermogen bij het verwerven van kennis en (21e eeuwse) vaardigheden. 

 

Missie

Wij willen onze leerlingen voorbereiden op de snel veranderende maatschappij.
Dit doen we door ze, naast kennis, ook vaardigheden mee te geven die zij in de toekomst nodig hebben.
Wij stellen het leren, het onderkennen van behoeftes en het ontdekken van talenten centraal.

 

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn samen te vatten in onze eigen drie R-en:
 Ruimte
…. om jezelf te mogen zijn en je op je eigen tempo te ontwikkelen
Ritme
…. in het rooster en in de dagindeling: afwisselend uitleg - een loopje - verwerking
Regie
....over eigen leerproces en doelen
 


Wilt u contact met onze school zie dan kopje 'contact' of mail naar directie.nicolaas@jl.nu

Klik  hier om het schoolplan 2017-2021 in te zien.  

Klik hier voor het gedragsprotocol.