In de schoolgids vindt u op alfabetische volgorde alle zaken die van belang zijn voor onze leerlingen en ouders.
De gids wordt jaarlijks aangepast na goedkeuring van de medezeggenschapsraad van de school.

Klik hier om de schoolgids te bekijken