Schoolcontactpersonen

De contactpersonen (voorheen vertrouwenspersonen) zijn Thea van der Woerd en Ellen Corbière.
Elke ouder of elke leerling kan een beroep op hen doen. Zij zijn er voor problemen van welke aard dan ook. Problemen waar u of uw kind niet met iedereen of met de groepsleerkracht over durft of wil praten.
Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind. 
In overleg met de schoolcontactpersoon wordt bekeken wat er gedaan kan worden of wie kan worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.