Schoolcontactpersoon

De contactpersoon (voorheen vertrouwenspersoon) is Cécile Truijens.
Elke ouder of elke leerling kan een beroep op haar doen. Zij is er voor problemen van welke aard dan ook. Problemen waar u of uw kind niet met iedereen of met de groepsleerkracht over durft of wil praten.
Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind. 
In overleg met de schoolcontactpersoon wordt bekeken wat er gedaan kan worden of wie kan worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.