Schoolcontactpersonen

De contactpersonen (voorheen vertrouwenspersonen) zijn Deborah van Dijk en Cecile Truijens.
Elke ouder of elke leerling kan een beroep op hen doen. Zij zijn er voor problemen van welke aard dan ook. Problemen waar u of uw kind niet met iedereen of met de groepsleerkracht over durft of wil praten.
 Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw         toestemming of die van uw kind. 
 In overleg met de schoolcontactpersoon wordt bekeken wat er gedaan kan worden of wie kan   worden  ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.