Zorg en begeleiding

 
De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op school.
Juf Ellen Corbière is onze intern begeleider en zij is werkzaam op maandag en dinsdag. Op woensdag en donderdag staat zij voor groep 5.
 
Zij ondersteunt de leerkrachten in het signaleren en analyseren van onderwijsproblemen en biedt hulp bij het handelen in de klas.
De gesprekken hierover vinden waar mogelijk plaats in de kerntriade ouders-leerkracht-kind.
 De intern begeleider vraagt onderzoeken aan, doet observaties en bewaakt
de toetskalender en de zorgafspraken op school.
 
Ook bieden wij op school extra hulp (RT) voor kinderen met lees- en/of rekenproblemen. Voor beide vakken zijn op gezette tijden professionals vrijgeroosterd om extra instructie en begeleiding te geven aan de kinderen die dit nodig hebben.