Kerntijd, wereldtijd, talententijd

 

Wij werken volgens een vast rooster:
De ochtenden zijn voor kerntijd. Dit zijn de vakken rekenen, taal, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. De leerlingen hebben afwisselend instructie- en verwerkings-momenten in hun eigen jaargroep.

De kernvakken Engels, schrijven, godsdienst/SEO en verkeer geven wij
aan het begin van de middag.

Drie van de vier middagen vullen wij vervolgens met wereldtijd. Dit zijn de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, techniek en actief burgerschap. Soms doen we dit ook in de vorm van schoolbrede projecten. 

Op vrijdagmiddag is het talententijd in unit 2. Teamleden, kunstenaars of ouders verzorgen diverse creatieve ateliers, waar kinderen in kleine groepen aan deelnemen. Voor veel kinderen is dit het favoriete moment van de week.