Unitonderwijs

De organisatie van ons onderwijs verschilt van die van reguliere basisscholen. We noemen dit unit-onderwijs.
Wij maken onderscheid tussen: De school is verdeeld in unit 1 en unit 2. Iedere unit bestaat uit twee of meer mentorgroepen. Een mentorgroep bestaat uit een of twee jaargroepen. De leerlingen krijgen in hun jaargroep van de leerkracht uitleg over de leerstof. Daarna gaan zij het geleerde verwerken in een andere ruimte onder begeleiding van een andere professional.
In unit 2 hebben alle leerkrachten een vakgebied geadopteerd. Zo krijgt iedere leerling van jaargroep 5 t/m 8 van dezelfde leerkracht de rekenuitleg, terwijl ze voor begrijpend lezen bij een andere leerkracht moeten zijn. Iedere drie kwartier lopen de kinderen met hun laatje naar een andere ruimte.
 
Vorig jaar werd toenmalig directeur Carla Went door Hart Kenniscentrum Cultuuronderwijs geïnterviewd over het unitonderwijs op de Nicolaasschool:  
   "Er wordt niet alleen vanuit een methode gewerkt, maar de leerlingen worden geactiveerd en uitgedaagd om buiten
   hun comfortzone te treden. Ze mogen eigen ideeën ontwikkelen en uitvoeren. De kinderen worden vrijer en voelen
   zich prettiger.."
Zie http://www.hart-haarlem.nl voor het volledige interview. 
 
Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen die het unitonderwijs volgen meer gemotiveerd zijn, meer zelfvertrouwen hebben en zelfstandiger zijn. Lees hier het hele artikel, of de samenvatting:


Onderzoek: De effectiviteit unitonderwijs

Twee trainers van de Bursar Society-Iris Haartsen en Lucas Booltink- onderzochten de effectiviteit van Unitonderwijs binnen SOPOW, door twee Unit-scholen uit Winterswijk te vergelijken met reguliere scholen; de resultaten waren verbluffend! Leerlingen op Unit-scholen blijken vooral meer zelfvertrouwen te hebben, zijn zelfstandiger en meer gemotiveerd. Dit heeft positieve effecten op de leerresultaten van de leerlingen. De gegevens werden verzameld door middel van de Gepersonaliseerd Leren Vragenlijst, de CITO-scores en gesprekken met ouders en leerkrachten. Belangrijke dimensies in de Gepersonaliseerd Leren vragenlijst zijn de bereidheid om te leren, leeromgeving, leerlingbetrokkenheid, individuele benadering, werkhouding en het welzijn van het kind. De gecombineerde onderzoeksmethoden leidden tot de volgende resultaten: