Kerntijd, wereldtijd, talententijd

 
Wij werken volgens een vast rooster:
De ochtenden zijn voor kerntijd. Dit zijn de vakken rekenen - taal - begrijpend lezen - technisch lezen en spelling. De leerlingen hebben afwisselend instructie- en verwerkings-momenten in hun eigen jaargroep.
De kernvakken Engels, schrijven, godsdienst/SEO en verkeer geven wij
aan het begin van de middag.
Drie van de vier middagen vullen wij vervolgens met wereldtijd. Wij doen dit in de vorm van schoolbrede projecten waarin alle wereldvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, techniek en actief burger-
schap) aan bod komen. Wij zetten tijdens deze projecten in op 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken, onderzoek doen, presenteren en reflecteren op eigen werk.
Op vrijdagmiddag is het talententijd in unit 2. Team en ouders verzorgen diverse creatieve ateliers, waar kinderen in kleine groepen aan deelnemen. Het onderwerp van de ateliers stemmen wij af op het thema van het schoolproject.