Hoe ziet het onderwijs op de Nicolaasschool eruit? 


In de kleutergroep is er een afwisseling tussen het werken met de hele groep, kleinere groepen zoals de kleine kring of samenwerken in hoeken en in individueel werk. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat de dag start met een voorleesverhaal voor de hele groep. Het thema uit dat verhaal wordt later verwerkt in een spel tussen zes kinderen in de kleine kring en op een ander moment kunnen kinderen individueel een creatieve opdracht of een taalwerkje maken dat ook voortvloeit uit de klassikale start. 

Er is bij onze jongste leerlingen veel ruimte voor spel en beweging in het programma. We gymmen wekelijks in de speelzaal en elke dag wordt er buiten gespeeld. Veel hoekenwerk nodigt ook uit tot bewegen en leren door te doen. Er is bewust nog weinig op papier of beeldscherm.

In de groepen 3 en 4 start de dag steevast met een zelfstandige opdracht wanneer de kinderen de klas binnenkomen. Zo is er direct een rustige sfeer en komen alle kinderen in “de leerstand”. Daarna volgen de vaste vakken als (aanvankelijk) lezen, schrijven, taal en rekenen. Hierin is steeds een afwisseling tussen werken op papier, op de computer, lezen, luisteren of spreken of het werken met concreet materiaal. Zo blijft het leren leuk! 

In de bovenbouw werken de kinderen vanaf groep 6 bij taal, technisch lezen en rekenen met Snappet, waarbij ieder kind verwerkingsstof op zijn/haar eigen niveau krijgt aangereikt. Dit gebeurt op de Chromebooks en dat op zich vinden de kinderen al erg motiverend. Bij wereldtijd en talententijd werken we ook veel met andere materialen; werkboeken, concreet materiaal, knutsel- en tekenmateriaal etc. we vinden het belangrijk dat er een juiste balans is tussen het werken op beeldscherm en het werken op papier en met overig materiaal.

Ons onderwijs vindt plaats in een prettige, gestructureerde en rustige omgeving met ruimte voor ieder kind. Er zijn voor de begeleiding van onze leerlingen zowel leerkrachten als onderwijsassistenten en leraarondersteuners aanwezig. De lerarenondersteuner focust zich voor 100% op de taalstimulering van de kinderen. Daarnaast hebben wij een vakleerkracht die 2 keer per week de gymlessen verzorgt.