Carla Went - Schoolleider

  Mijn naam is Carla Went en ik ben sinds 2011 schoolleider van de Nicolaasschool. Ik heb de afgelopen 
  jaren met veel plezier de overgang van traditioneel naar Unitonderwijs aangestuurd en ik ben erg
  trots op waar de school nu staat. Ik vind het belangrijk op alle niveaus vrijheid en vertrouwen te geven
  en ben ervan overtuigd dat iedereen leert van fouten maken.
  Als schoolleider geef ik teamleden de ruimte om keuzes te maken en initiatieven te ontplooiien.
  Samen staan we voor goed onderwijs in een veilige en inspirerende omgeving.

 


Ellen Corbière - Intern Begeleider/remedial teacher

Sinds 2007 werk ik als intern begeleider op de Nicolaasschool en sinds dit schooljaar ook
als remedial teacher voor met name rekenen. Als intern begeleider ben ik belast met de
ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van onze school. Ik help
leerkrachten en ouders met hulpvragen over leerlingen, om er met elkaar voor te zorgen dat
een kind zich optimaal kan ontwikkelen.
‘Met elkaar’ is voor mij erg belangrijk. Ouders, leerkracht, maar zeker ook de leerling, ze zijn
allemaal even belangrijk in dit ontwikkelproces!
 


  Marijke Walta - Leerkracht Unit 1

   Het is alweer mijn derde jaar op deze school en ik werk hier met veel plezier.
   Ik vind het heel fijn om de ruimte te krijgen die iedere leerkracht, maar ook iedere leerling, nodig
   heeft om zich te ontwikkelen.
   Ik probeer bij de kleuters voldoende aandacht te besteden aan ieders persoonlijke ontwikkeling.
   Zo hoop ik een stevige basis te leggen voor hun verdere schoolloopbaan.

 


Barry van der Woerd - Leerkracht Unit 1

Ik ben sinds november 2018 werkzaam op de Nicolaasschool en ben de meester van groep 1/2B.
Wat ik belangrijk vind en waar ik voor sta:
Kinderen de vrijheid  geven om zichzelf te kunnen  zijn.
Kinderen inspireren om dingen te doen die ze niet voor mogelijk hadden gedacht.
Dit alles in wederzijds vertrouwen tussen leerkracht en leerling.

 

 


  Muriël Gazenbeek - Leerkracht Unit 1

  Het groepsdoorbrekend werken tijdens de ateliermiddagen spreekt mij erg aan. Ik ben een voorstander
  van samenwerkend en spelenderwijs leren. Door tijdens de ateliers groep 1 t/m 4 te mixen kunnen de
  oudere kinderen de jongere kinderen helpen. Ook vind ik het goed dat kinderen kennismaken met
  verschillende vakken zoals dans, drama, yoga, techniek en de diverse onderdelen op het gebied van
  handvaardigheid. Zo krijgen zij beter inzicht in hun voorkeur en vaardigheden.

 

 

Deborah van Dijk - Leerkracht Unit 1

Ik ben Deborah van Dijk. Naast unitleider van unit 1 ben ik mentor van groep 3-4.
Daar werk ik met heel veel plezier op de maandag, dinsdag en woensdag.
Ik verzorg op die dagen de instructielessen voor alle kernvakken, waarna de leerlingen onder leiding van onze onderwijsassistente de lesstof gaan verwerken.
Ik vind het belangrijk een veilige omgeving te creëren, waardoor kinderen in hun kracht komen te staan. 

  Ellen Cornelissen - Onderwijsassistente unit 1

  Ik werk al heel wat jaartjes op de Nicolaasschool en doe dit met veel plezier.
  In ons nieuwe onderwijsconcept begeleid ik de kinderen van mentorgroep 3/4 bij het verwerken van de
  leerstof. Vooral op het gebied van rekenen, lezen en taal.
  Daarnaast organiseer ik de rekencircuits in unit 1. 
  Mijn visie: Ieder kind heeft een talent. De kunst is om dit te zien en te ontwikkelen. 

Conny Kramer - Leerkracht Unit 2

Binnen unit 2 ben ik de unitleider en daarnaast de rekenspecialist.
Ik geef in de groepen 5-6-7-8 de instructies voor het vak rekenen.
In de middsagen werken we unitbreed aan projecten/thema's.
Een kind moet zich veilig voelen om zichzelf en de wereld om hem heen te durven verkennen. 
Daarmee krijgt het handvatten en lef om zich verder te ontwikkelen. 

  Thea van der Woerd - Leerkracht Unit 2

  Ik ben binnen de unit de lees- en taalspecialist. Tijdens "kerntijd" krijgen alle groepen uit unit 2 bij mij de
  lessen technisch lezen en taal.
  Ik vind het belangrijk dat de leerlingen mij vertrouwen en dat er wederzijds respect is.
  Alleen met die ingrediënten kan er talent worden ontwikkeld. Natuurlijk helpt een flinke dosis humor en
  inzet van beide kanten mee.

 

 


Renske Termaat - Leerkracht Unit 2


Mijn naam is Renske Termaat, ik kom uit Zandvoort.
In 2018 ben ik gestart op de Nicolaasschool.
Het stimuleren van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij kinderen vind ik erg belangrijk.
De kinderen moeten betrokken worden bij het leerproces, zodat ze zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen werkwijze.
Wij als leerkrachten kunnen ze vertrouwen geven en ondersteuning bieden bij deze ontwikkeling.

 


Sander van Arkel - Onderwijsassistent Unit 2

 
 

Cécile Truijens - Leraarondersteuner Unit 2 / NT2

 

  Roderick Hoes - Vakleerkracht gym

  Mijn naam is Roderick Hoes, 28 jaar en woonachtig in Haarlem. Het is mijn 2e jaar op de Nicolaas en
  heb het erg naar mijn zin. Ik werk op de dinsdag en woensdag. Tevens ben ik werkzaam op de Mariaschool
  in Zandvoort. Naast mijn werk als gymleraar sport ik zelf ook heel graag.
 


Saskia Ebbing - ICT'er

Naast leerkracht in groep 3/4 op Kindcentrum de Molenwerf, ben ik ook meerschools ICT'er, o.a. op de Nicolaasschool. Ik ben hiervoor één keer per week aanwezig in Zandvoort. Het liefst ben ik bezig met creatieve vakken of lezen, dit doe ik beide dan ook graag in mijn vrije tijd.