Jord - Schoolleider

Mijn naam is Jord Steen en ik ben sinds augustus 2019 directeur van de Nicolaasschool. Als directeur vind ik het belangrijk om het team de ruimte te geven voor eigen inbreng en tegelijkertijd aan te sturen naar steeds weer een beetje beter onderwijs. Samen met het team waak ik erover dat de Nicolaasschool de fijne en veilige plek blijft die het al zo lang is. Een plek waar ieder kind gezien wordt en later met plezier aan terugdenkt!


Ellen - Intern Begeleider/remedial teacher

Sinds 2007 werk ik als intern begeleider op de Nicolaasschool en sinds dit schooljaar ook
als remedial teacher voor met name rekenen. Als intern begeleider ben ik belast met de
ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van onze school. Ik help
leerkrachten en ouders met hulpvragen over leerlingen, om er met elkaar voor te zorgen dat
een kind zich optimaal kan ontwikkelen.
‘Met elkaar’ is voor mij erg belangrijk. Ouders, leerkracht, maar zeker ook de leerling, ze zijn
allemaal even belangrijk in dit ontwikkelproces!
 


  Marijke - Leerkracht Unit 1

   Het is alweer mijn derde jaar op deze school en ik werk hier met veel plezier.
   Ik vind het heel fijn om de ruimte te krijgen die iedere leerkracht, maar ook iedere leerling, nodig
   heeft om zich te ontwikkelen.
   Ik probeer bij de kleuters voldoende aandacht te besteden aan ieders persoonlijke ontwikkeling.
   Zo hoop ik een stevige basis te leggen voor hun verdere schoolloopbaan.
 


  Muriël - Leerkracht Unit 1

  Het groepsdoorbrekend werken tijdens de ateliermiddagen spreekt mij erg aan. Ik ben een voorstander
  van samenwerkend en spelenderwijs leren. Door tijdens de ateliers groep 1 t/m 4 te mixen kunnen de
  oudere kinderen de jongere kinderen helpen. Ook vind ik het goed dat kinderen kennismaken met
  verschillende vakken zoals dans, drama, yoga, techniek en de diverse onderdelen op het gebied van
  handvaardigheid. Zo krijgen zij beter inzicht in hun voorkeur en vaardigheden.

 

 

Thea - Leerkracht Unit 1

Ik ben de leerkracht van groep 3/4. In die jaargroepen besteden we vooral veel tijd aan het lezen. Intensief voor de kinderen, maar gelukkig ook erg leuk om te leren!
Ik vind het belangrijk dat de leerlingen mij vertrouwen en dat er wederzijds respect is.
Alleen met die ingrediënten kan er talent worden ontwikkeld. Natuurlijk helpt een flinke dosis humor en inzet van beide kanten mee.

 

 

  Ellen - Onderwijsassistente unit 1

  Ik werk al heel wat jaartjes op de Nicolaasschool en doe dit met veel plezier.
  In ons nieuwe onderwijsconcept begeleid ik de kinderen van mentorgroep 3/4 bij het verwerken van de
  leerstof. Vooral op het gebied van rekenen, lezen en taal.
  Daarnaast organiseer ik de rekencircuits in unit 1. 
  Mijn visie: Ieder kind heeft een talent. De kunst is om dit te zien en te ontwikkelen. 

Conny - Leerkracht Unit 2

Binnen unit 2 ben ik de unitleider en daarnaast de rekenspecialist.
Ik begeleid het zelfstandig werken in de groepen 5-6-7-8.
In de middagen werken we unitbreed aan projecten/thema's.
Een kind moet zich veilig voelen om zichzelf en de wereld om hem heen te durven verkennen. 
Daarmee krijgt het handvatten en lef om zich verder te ontwikkelen. 

Barry - Leerkracht Unit 2

Ik ben sinds november 2018 werkzaam op de Nicolaasschool en ben dit jaar de meester van groep 7.
Wat ik belangrijk vind en waar ik voor sta:
Kinderen de vrijheid  geven om zichzelf te kunnen  zijn.
Kinderen inspireren om dingen te doen die ze niet voor mogelijk hadden gedacht.
Dit alles in wederzijds vertrouwen tussen leerkracht en leerling.
 

 

 

Renske - Leerkracht Unit 2


Mijn naam is Renske Termaat, ik kom uit Zandvoort.
In 2018 ben ik gestart op de Nicolaasschool.
Het stimuleren van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij kinderen vind ik erg belangrijk.
De kinderen moeten betrokken worden bij het leerproces, zodat ze zichzelf optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen werkwijze.
Wij als leerkrachten kunnen ze vertrouwen geven en ondersteuning bieden bij deze ontwikkeling.

 


Sander - Onderwijsassistent Unit 2

 
 

Cécile - Leraarondersteuner Unit 2 / NT2

 

  Roderick - Vakleerkracht gym

  Mijn naam is Roderick Hoes, 28 jaar en woonachtig in Haarlem. Het is mijn 2e jaar op de Nicolaas en
  heb het erg naar mijn zin. Ik werk op de dinsdag en woensdag. Tevens ben ik werkzaam op de Mariaschool
  in Zandvoort. Naast mijn werk als gymleraar sport ik zelf ook heel graag.
 


Saskia - ICT'er

Naast leerkracht in groep 7 op basisschool de Ark in Heemstede, ben ik ook meerschools ICT'er op vier scholen binnen Stichting Jong Leren, o.a. op de Nicolaasschool. Ik ben hiervoor één keer per week aanwezig in Zandvoort. Het liefst ben ik bezig met creatieve vakken of lezen, dit doe ik beide dan ook graag in mijn vrije tijd.